Engelliler İçin Projeler     “Engelsiz Engelli Küreği” Projesi
Nedir?
Geçtiğimiz sene ilk kez gerçekleştirilen bir projedir. Kürek sporu, yapısal ve teknik özellikleri itibarı ile toplumdaki cinsiyet ve diğer farklılıklara yönelik yapılan ötekileştirmeyi reddeden bir spor dalıdır. “Engelsiz Engelli Küreği” projesi, kürek sporunun bu özelliğini araç olarak kullanan bir çalışma ve sosyal kaynaştırma için atılan bir adımdır.
Projenin Amacı;
Proje farklı cinsiyetlerin ve farklı engellilik türlerinin bir arada spor yapmalarına imkân vermeyi amaçlamaktadır. Henüz ülkemizde engelliler kürek çekebilmesi için gereken resmi düzenlemeler yapılmamıştır. Aynı zamanda engelliler bu spor hakkında gerekli bilgiye sahip değiller.
“Engelsiz Engelli Küreği” Projesinin temel amacı, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ve engellilerin kürek sporu ile tanışmasını sağlamak, bu sporun ana felsefesini kavrayarak aktif olarak bu sporu yapmalarını desteklemektir. Proje aynı zamanda ülkemizde engelli küreğinin başlaması için uygulamaya yönelik kapsamlı bir lobi çalışmasıdır.
Neler Yapılacak?
“Engelsiz Engelli Küreği” projesinde gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler şunlardır;
Projeye katılacak Sabancı Üniversitesi öğrencileri ilk üç hafta “Engellilerle empati-sempati eğitimi, Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden uzmanların vereceği “Engelli Sporcular, Engelli Sporcuların Psikolojisi, Kürek Sporu ve Engelli Sporcularla Çalışma, Lobi faaliyeti nasıl yapılır?” vb. konu başlıklarındaki eğitim ve atölye çalışmalarına katılacaklardır. 
İlerleyen haftalarda aktif olarak kürek çekmeyi öğrenecekler ve aynı zamanda ulaşılan engelli sporcular arasından kürek sporu yapabilecek özelliklere sahip 10-16 engelli sporcu ile Fenerbahçe Spor Kulübü tesislerinde her hafta antrenmana gideceklerdir. MÜ Spor Akademisinden Kürek Antrenörlüğü Bölümü Öğrencileri aktif olarak bu sporculara kürek çekmeyi öğretirken Sabancı Üniversitesi öğrencileri engelli sporculara destek olacak ve hatta yardımcı antrenör olarak aktif görev alacaklardır. Projenin mekanı ilk dönem yapılacak eğitimlere göre değişecektir.

Proje takımını oluşturacak SÜ öğrencileri bir hafta Pazartesi günü kampüste ofis işlerinde çalışırken, diğer hafta Cumartesi günü öğleden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Dereağzı Tesislerinde antrenmanlara katılacaklardır


    "Birlikte Yaşayalım" Projesi

Nedir?
“Birlikte Yaşalım” projesi, ilköğretim öğrencilerini henüz önyargılar oluşmadan engelliler, engellilik konularında bilinçlendirmeyi amaçlayan bir projedir.

Projenin Amacı;

İlkokul çağındaki çocuklara yönelik hazırlanan bu projenin amacı; çocukları farklı engel türleri hakkında bilgilendirmek, engelli bireylere nasıl destek olabileceklerini göstermek ve birlikte yaşamanın ilk kuralı olan "karşılıklı saygı" bilincini onlara kazandırmakdır. Hedefimiz bu becerileri, oyunlar ve empati kurma çalışmaları aracılığıyla kazandırmaktır.
Neler Yapılacak?
Öncelikle proje takımını oluşturacak Sabancı Üniversitesi öğrencileri engellilik nedir, engelliliğin nedenleri, türleri, engellilerle ilgili ön yargıların giderilmesi v.b. konularda eğitim alacaklardır. Bu eğitimi aldıktan sonra 4-5 haftalık periyotlar halinde TDP okul-çocuk projelerinin gerçekleştirildiği ilköğretim okullarına giderek, 2 ders saati süresince aldıkları bu eğitimi ilköğretim öğrencilerine aktaracaklardır.  Konular yaparak-görerek öğrenme yöntemiyle ve görsel materyaller kullanılarak işlenmektedir. Bu eğitim sayesinde çocuklar küçük yaşlardan itibaren engelliler konusunda bilinçlenecek ve engellilere karşı önyargıların oluşması engellenecektir.     Düşler Akademisi Projesi


Nedir? 
Mediha Turan Tansel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ağır ve orta  düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin özbakım ve temel yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programlarını hazırlayarak, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları esasına göre eğitim ve öğretim hizmeti veren bir okuldur. Düşler Akademisi (http://www.duslerakademisi.org), Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere ücretsiz olarak kültür ve sanat eğitimlerinin verilen ve ileride eğitim aldıkları bu branşlarda meslek sahibi olmalarını amaçlayan bir organizasyondur. 2010-2011 öğrenim yılında gerçekleştirilecek projede bu iki kurumla ortaklaşa bir çalışma yapılacaktır.
Projenin Amacı;
Mediha Turan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin Düşler Akademisi'ndeki eğitmenlerin gözetiminde onların gelişim düzeylerine uygun bir sanat dalında (ritm, müzik, dans) eğitim almalarıdır. Bu sayade alışkın oldukları sosyal ortamın dışında da eğitmenlerle ve Sabancı Üniversitesi öğrencileriyle bir arada olmaları, karşılıklı olarak bir farkındalık ve kaynaşma ortamı sağlanması amaçlanmaktadır.
Neler Yapılacak?
Mediha Turan Tansel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri belirlenen bir günde Ataşehir'de bulunan Düşler Akademisi'ne götürülecektir. Buradaki eğitmenlerden belirlenecek bir sanat dalıyla ilgili olarak haftada bir gün eğitim alacaklardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder