Özel Eğitim Nedir ?                                          ÖZEL EĞİTİM NEDİR ?

Özel eğitim, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitime özel eğitim denir.
Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkelere 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ de yer verilmiştir.

Bu ilkeler şunlardır: 
1
. Özel eğitim, genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Her özel eğitime muhtaç çocuk; türü ve derecesine bakılmaksızın özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

3. Özel eğitime erken başlamak esastır.

4. Özel eğitim hizmetleri, çocukların özür ve özellikleri dikkate alınarak, mümkün olduğu kadar çocuğun yakınına götürülecek biçimde planlanır.

5. Durumları ve özellikleri uygun olan özel eğitime muhtaç çocuklar, normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında eğitilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

6. Özel eğitime muhtaç çocukların genel mesleki eğitimleri ile rehabilitasyonlarının kesintisiz sürdürülmesi esastır.

7. Özel eğitime muhtaç çocukların okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve yaygın eğitim hizmetleri Bakanlıkça planlanır, ilgili kuruluşlarca yürütülür ( MEB, 1991).
ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUK NEDİR:

Özel eğitime muhtaç çocuklar beden, zihin, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumundaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 0-18 yaş grubundaki çocuklardır. 

SINIFLANDIRMA 
Özel eğitim alanındaki uzmanlar tarafından yapılan sınıflandırmaya göre;
- Görme özürlüler
- İşitme özürlüler
- Konuşma özürlüler
- Ortopedik özürlüler
- Zihinsel özürlüler
- Uyumsuz çocuklar
- Sürekli hastalığı olan çocuklar
- Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar olarak sınıflandırılmıştır.

NİÇİN SINIFLANDIRMA YAPILMAKTADIR: Bu çocukları tanımaya, eğitim gereksinimlerinin ortaya çıkarılması, eğitimde düzenleme ve planlama yapmaya yol göstermek amacıyla yapılmaktadır.


Neyi Öğretir?
Özel eğitim, genel eğitimden içerik yönünden yani nelerin öğretileceği yönünden farklılaşmaktadır. Olağan çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel gereksinimli çocuklara, yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir. Örneğin giyinme, soyunma, yemek yeme becerilerini çocukla, yetişkinleri gözleyerek, taklit ederek öğrenirler
Genel eğitimden özel eğitim ayrıldığı bir diğer nokta ise içeriğin düzenlenişidir. Genel eğitimde içerik ortalama çevresindeki çocuklar için merkezi programlarla belirlenirken, özel eğitimde programın içeriğini çocuğun gereksinimi belirler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder